Přejít k obsahu

Ostatní stipendijní nabídky/ letní školy v zahraničí

Každý student ZČU vyjíždějící na jakýkoliv zahraniční pobyt je před odjezdem na stáž povinen nahlásit svůj pobyt International Office ZČU.

Seznam nabízených stipendijních programů:

 • Akademická informační agentura - AIA (celý svět)

 • Mummert-Stiftung (Německo)

 • DAAD - Der Deutsche Akademische Austausch Dienst (Německo)

 • KAAD - Deutscher Akademischer Ausländer-Dienst (Německo)

 • GFPS - Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (Německo)

 • Stiftung zur Förderung der Hochschule Regensburg

 • AKTION (Rakousko)

 • Fulbrightova komise (USA)

 • Program studentskych stazi v japonskych firmach"VULCANUS" (Japonsko)

 • Visegrad Scholarship Program

 

Akademická informační agentura - AIA

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

MŠMT na základě mezivládních kulturních dohod nabízí stipendijní pobyty do mnoha zemí. Akademická informační agentura (AIA) nabídku těchto stipendií zveřejňuje na Internetu: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/ a informuje o ní i všechny univerzity a vysoké školy v České republice.

Termín podání přihlášek stanovuje MŠMT pro každou jednotlivou zemi, se kterou má ČR uzavřenou mezivládní kulturní dohodu. Termíny jsou součástí zveřejněné nabídky stipendií na webových stránkách i v brožurách rozesílaných každoročně začátkem akademického roku na univerzity a vysoké školy.

Kontaktní adresa:

Dům zahraniční spolupráce MŠMT
Akademická informační agentura
Na Poříčí 1035/4,
110 00 Praha 1
email: aia@dzs.cz
telefon: 221 850 505

 

Mummert-Stiftung v Německu

http://www.mummertstiftung.de

Stipendia pro talentované bakaláře k magisterskému studiu v Německu!

 

DAAD (Der Deutsche Akademische Austausch Dienst)

https://www.daad.de/de/

http://www.daad.cz/

 

KAAD (Deutscher Akademischer Ausländer-Dienst)

http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/

Stipendia poskytovaná Katolickou akademickou službou pro cizince pro studium v Německu.

 

GFPS (Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa)

www.gfps.cz

Stipendia organizace GFPS pro semestrální pobyty v Německu

 

Stiftung zur Förderung der Hochschule Regensburg

Kontaktní adresa:

Akademisches Auslandsamt der Hochschule Regensburg

Herr Dr. Bomke

E-mail: auslandsamt@hs-regensburg.de

Tel.: +49 941 943-1068

 

AKTION: Spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem

http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/

Aktion Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě. Program byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. V květnu 1997 byl k programu AKTION přičleněn Program vědecko - technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem.

Podpora je poskytována ve 2 kategoriích:

 • individuální - stipendia na studijiní a vědecké pobyty v druhé zemí a k účasti na letních jazykových a odborných školách,

 • institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru.

 

Fulbrightova komise

www.fulbright.cz

Fulbrightova komise vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím Fulbrightova programu.

Hlavní náplní práce Fulbrightovy komise je administrace stipendií a grantů Fulbrightova a některých dalších programů pro studium, výzkum a výuku v USA. Správa programů zahrnuje jak aktivity spojené s přihlašováním, výběrovým řízením a pobytem v USA pro české občany, tak péči o americké stipendisty pobývající v rámci programu v České republice.

Poradenské středisko Fulbrightovy komise je hlavním zdrojem komplexních, nezkreslených a aktuálních informací o možnostech studia a výzkumu v USA, včetně informací o testech pro studium v USA (TOEFL, GRE, GMAT, SAT), v České republice. Zároveň se snaží působit jako zdroj informací pro americké zájemce o studium či výzkum v České republice a asistuje také zástupcům amerických škol a vzdělávacích organizací.

Kontakt:

Jakub Tesař, studijní poradce
Komise J.W. Fulbrighta

Karmelitská 17
118 00 Praha 1

E-mail: fulbright@fulbright.cz

-------------------------------------------

EducationUSA - nejlepší průvodce studiem v USA

http://educationUSA.state.gov/

 

Program studentských stáží v japonských firmách"VULCANUS"

http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0

Visegrad Scholarship Program

Višegrádská stipendia jsou určena pro studenty magisterského, doktorského či postgraduálního studia pocházející ze zemí V4 (ČR, SR, Polsko a Maďarsko) na studijní či výzkumný pobyt v délce jednoho nebo dvou semestrů v jiném státě V4, ve státech západního Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Srbsko, Kosovo) či státech Východního partnerství EU (Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Arménsko, Azerbajdžan).

Více informací: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/

Dobrovolnictví:

Patička