Přejít k obsahu

Společný semestrální kurz mezi FEK ZČU a Marquette University, USA

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Ekonomická a Marquette University, College of Business Administration, Milwaukee, USA pořádají každoročně společný semestrální kurz.
Náplní kurzu je spolupráce českých (studenti FEK) a amerických studentů při řešení případových studií z praxe podnikatelských subjektů a srovnání problematiky v ČR a v USA. Studenti pracují ve smíšených týmech, přičemž každý tým řeší jiný ekonomický problém. Témata případových studií (tematické oblasti jsou níže v informacích k výběrovému řízení) navrhují čeští studenti ve spolupráci s jimi vybranou firmou. Účastí v programu se seznámíte s ekonomickým a kulturním prostředím USA, zlepšíte si své jazykové dovednosti, navážete nové kontakty, naučíte se komunikovat s firmami a další.

Na závěr kurzu studenti obdrží certifikát o účasti.

Časový harmonogram kurzu:

5. listopadu 2018 (15:00 v UV115) – Informační seminář.
30. listopadu 2018 – Uzávěrka přihlášek.
10. prosince 2018 – Výběrové řízení.
prosinec 2018 - březen 2019 – Zahájení práce.
8. - 17. března 2019 – Studijní pobyt amerických studentů na Západočeské univerzitě v Plzni.
březen - duben 2019 – Studenti stále pracují na svých studiích a dohledávají informace nutné k jejich dokončení.
5. - 14. dubna 2019 – Studijní pobyt českých studentů na Marquette University.
květen 2019 – Oficiální ukončení projektu.


Letošní rámcová témata pro projekty:

1) Technology (in the workforce – digital nomads, generational trends and conflicts, effects on corporate culture; to the consumer and society at large – internet of things) 

2) Big data, data mining, clouds in business

3) Corporate Social Responsibility (CSR)

Podmínky účasti v kurzu:

věk nad 21 let před odletem do USA, dobrá znalost angličtiny, dobré studijní výsledky, rámcová představa o projektu a zajištění podniku, ve kterém bude tento projekt realizován, uchazeč by měl být studentem FEK, minimálně 3. ročník bakalářského studia a výše (magisterské, doktorské studium).

Přihláška:

Do 30. listopadu 2018 je nutné odevzdat následující podklady (elektronicky kontaktním osobám – Maryna Charlamova a Mikuláš Gangur):

  • Přihláška,
  • Strukturovaný životopis (v angličtině),
  • Motivační dopis; vysvětlení, proč se programu chcete zúčastnit a co od něj očekáváte (v angličtině),
  • Stručný návrh případové studie z vybrané oblasti (v angličtině).


Koordinátoři:

Organizační koordinátor:
Bc. Maryna Charlamova, International Office ZČU – UI 112, email: mcharlam@rek.zcu.cz

Odborní koordinátoři:
doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D., FEK – UK 425, tel. 377 633 117, e-mail: gangur@kem.zcu.cz

Ing. Martin Januška, Ph.D., FEK – UK 418, tel. 377 633 623, e-mail: mjanuska@kpm.zcu.cz

Můžete se podívat na blog věnovaný tomuto kurzu (informace a fotky z minulých ročníků)

Kompletní sborník ke stažení.

Patička