Přejít k obsahu

Vládní stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Vládní stipendia MŠMT jsou poskytována na základě mezivládních dohod platných na akad. rok 2019/2020

Jedná se o dva typy stipendií:

A: Kvótovaná místa (Stipendijní pobyty - Rozpis kvót)

Přihlášky na MŠMT zasílá souhrnně za všechny studenty i VŠ učitele KR-Zahraniční vztahy. Žádáme uchazeče o doručení všech požadovaných materiálů kontaktním osobám uvedeným níže. Pokud se přihlásí na jedno místo více zájemců, uskuteční se konkurz. Na tato stipendia se mohou hlásit zájemci jakéhokoli oboru (není-li vymezeno jinak).

Požadované materiály:

  • přihláška – Návrh na vyslání – potvrzený fakultním koordinátorem mobilit příp. děkanem fakulty
  • strukturovaný životopis a motivační dopis (v anglickém popř. i jazyce požadovaném pro dané stipendium)
  • popř. akceptační dopis z přijímající univerzity

Všem zájemcům doporučujeme vyhledat a navázat kontakt s univerzitou v cílové zemi.

Přidělené kvóty ZČU na akademický rok 2019/2020 naleznete na následujícím odkazu: Vládní stipendia MŠMT 2019/2020 - kvóty.

B. Místa obsazovaná konkurzem (Stipendijní pobyty - Konkurzy)

Kromě kvótovaných míst mohou studenti i VŠ učitelé využít nabídky stipendijních míst obsazovaných konkurzem.  Na tato místa uchazeči odesílají své přihlášky individuálně do stanovených termínů a jsou vybíráni na základě konkurzu organizovaného MŠMT. Výběrové řízení probíhá většinou formou pohovoru v příslušném jazyce. Výběrová komise hodnotí studijní záměr, motivaci ke studiu, jazykovou vybavenost, komunikační schopnosti uchazečů. Komise určuje nominace uchazečů o stipendium, zahraničnímu partneru přísluší definitivní rozhodnutí o přijetí vybraného uchazeče. 

Nabídka stipendií je uvedena na stránkách Akademické informační agentury Domu zahraniční spolupráce. Na stránkách najdete i řadu dalších užitečných odkazů týkajících se studia v zahraničí.

Vzhledem k tomu, že je možné u těchto typů stipendií poskytnout náhradu cestovních výdajů, je třeba, aby všichni vybraní uchazeči neprodleně po obdržení přijímajícího dopisu od MŠMT nahlásili své přijetí KR-Zahraniční vztahy, jinak jim nebude možné cestovné proplatit. Postup refundace cestovného uveden pod záložkami VŠ učitelé nebo Studenti.

Kontaktní osoby na KR-Zahraniční vztahy ZČU: 

  • pro VŠ učitele: Pavlína Bínová, tel. 377635712, binova@rek.zcu.cz, kancelář UI 110

  • pro studenty: Bc. Maryna Charlamova  tel.: 377 635 775, mcharlam@rek.zcu.cz, kancelář č. UI 112

Patička