Přejít k obsahu

KOORDINÁTOŘI

Fakultní koordinátoři

Poskytují buď informace nebo potvrzují Student Application Form (SAF) a Learning Agreement (LA):

Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D. - studenti doktorského studia - již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF
Doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. - studenti bakalář. a magister. programů - již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF
Doc. Ing. Dalibor Fiala, Ph.D. (Katedra informatiky a výpočetní techniky) - může poskytnout informace

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS)
Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D. - již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF
Mgr. Markéta Kohoutková (děkanát FDULS) - může poskytnout informace

Fakulta ekonomická (FEK)
RNDr. Jiří Preis, Ph.D. - může poskytnout informace
Mgr. Ivana Kutáčová (SMA) - již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF

Fakulta elektrotechnická (FEL)
Ing. Jan Michalík, Ph.D. - již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF

Fakulta filozofická (FF)
PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D.- již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF
Bc. Pavla Ludwigová (děkanát FF) - může poskytnout informace

Fakulta pedagogická (FPE)
Mgr. Jan Krotký, Ph.D. - již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF
Bc. Petr Košik (Katedra tělesné výchovy) - může poskytnout informace

Fakulta právnická (FPR)
JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. - již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF
Ivana Jurčová (Katedra ústavního práva) - může poskytnout informace

Fakulta strojní (FST)
Ing. Roman Čermák Ph.D. - již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF
Ing. Šárka Trapp Cajthamlová (děkanát FST) - může poskytnout informace

Fakulta zdravotnických studií (FZS)
Mgr. Bc. Blanka Rybnerová - již vybraným studentům potvrzuje LA, SAF
Ing. Alena Lochmannová, PhD., MBA - může poskytnout informace

Koordinátor v International Office (IO)

Projekt INTER formálně administruje a poskytuje obecné informace.

Bc. Maryna Charlamova - dokumenty NEpodepisuje, spravuje výplatu finančního příspěvku

Pokud nevíte, kde zjistit kontakt na nějakou z uvedených osob, vyzkoušejte TELEFONNÍ SEZNAM ZČU.

Patička