Přejít k obsahu

EURAXESS Česká republika

Západočeská univerzita v Plzni je jedním ze 7 regionálních kontaktních míst sítě Euraxes Česká Republika.

Síť EURAXESS Česká republika je součástí Evropské sítě servisních center EURAXESS (European Network of Services Centres  jejíž činnost byla oficiálně zahájena 30. června 2004 v Paříži. Do této sítě je zapojeno 35 vzájemně spolupracujících zejména evropských zemí reprezentujících více než 200 servisních center.

Síť EURAXESS Česká republika vznikla v rámci projektu "České centrum pro mobilitu" v období 2005-2007, který byl finančně podporován Evropskou komisí v 6. rámcovém programu. Další podpůrný grant poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro období 2005-2008, z něhož byla finančně podporována regionální síť spolupracujících míst při vybraných vysokých školách, která vznikla současně se servisním centrem a zajišťuje v podstatě stejnou agendu, ale v daném regionu.

Stránky EURAXESS ČR jsou k dispozici na adrese: http://www.euraxess.cz/cz/

portál a s podporou národních Center služeb EURAXESS poskytuje informace a pomoc jak přijíždějícím, tak vyjíždějícím výzkumným pracovníkům. Tento portál obsahuje praktické informace o pracovním i běžném životě, stejně jako informace o pracovních příležitostech a možnostech financování. Centra Euraxess pomáhají výzkumným pracovníkům a jejich rodinám s přípravami a organizací jejich cesty do cizí země a poskytují komplexní pomoc v otázkách jejich mobility, jak to dokládá Závazek Center služeb Euraxess. Všechny služby nabízené sítí EURAXESS jsou zdarma.

Pokud chcete vyhledat pracovní příležitosti nebo informace o životě v jiné evropské zemi, navštivte příslušné národní portály EURAXESS našich 35 partnerských zemí v Evropě a kontaktujte jejich Centra služeb EURAXESS.

Síť EURAXESS nabízí především zahraničním vědecko-výzkumným pracovníkům pomoc a poradenství pro hladký průběh jejich pobytů v hostitelské zemi, zejména dlouhodobých. Konkrétně poskytuje důležité informace o vstupu do země, povolení k pobytu, pracovním povolení, nabídce pojištění, zdravotní péči, finančních záležitostech, školství apod.

V současnosti je v síti EURAXESS Česká republika sedm regionálních kontaktních míst a dvě servisní centra (Praha, Brno, Ostrava).
Regionální spolupracující místo při Západočeské univerzitě v Plzni: Odbor lidských zdrojů ZČU, kontakt: Ing. Martina Bruštíková, tel.: 735 713 982, e-mail: brustikm@rek.zcu.cz
Poskytujeme informace a pomoc při zabezpečování pobytu zahraničním vědecko-výzkumným pracovníkům, kteří přicestují do České republiky vykonávat vědecko-výzkumnou činnost v různých typech zařízení.


Pomoc se týká konkrétně těchto oblastí:
1. Zabezpečení pobytu (vstup do země, povolení k pobytu, jazykové kurzy …)
2. Poskytování informací (možnosti ubytování, zdravotní péče, víza, kulturní aktivity  atd.)
3. Poskytování nabídek volných pracovních míst v oblasti vědy a výzkumu

Máte na pracovišti volné místo pro zahraničního odborníka? Dejte o tom vědět!
Na EURAXESS Jobs lze:

Více informací: Ing. Martina Bruštíková, tel.: 735 713 982, e-mail: brustikm@rek.zcu.cz

 

Patička