Přejít k obsahu

Společný semestrální kurz mezi FEK ZČU a Marquette University, USA

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Ekonomická a Marquette University, College of Business Administration, Milwaukee, USA pořádají každoročně společný semestrální kurz.
Náplní kurzu je spolupráce českých (studenti FEK) a amerických studentů při řešení případových studií z praxe podnikatelských subjektů a srovnání problematiky v ČR a v USA. Studenti pracují ve smíšených týmech, přičemž každý tým řeší jiný ekonomický problém. Témata případových studií (tematické oblasti jsou níže v informacích k výběrovému řízení) navrhují čeští studenti ve spolupráci s jimi vybranou firmou. Účastí v programu se seznámíte s ekonomickým a kulturním prostředím USA, zlepšíte si své jazykové dovednosti, navážete nové kontakty, naučíte se komunikovat s firmami a další.

Na závěr kurzu studenti obdrží certifikát o účasti.

Společný semestrální kurz FEK ZČU a Marquette University, Milwaukee, USA
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Ekonomická a Marquette University, College of Business Administration, Milwaukee, USA pořádají každoročně společný semestrální kurz.
Náplní kurzu je spolupráce českých (studenti FEK) a amerických studentů při řešení případových studií z praxe podnikatelských subjektů a srovnání problematiky v ČR a v USA. Studenti pracují ve smíšených týmech, přičemž každý tým řeší jiný ekonomický problém. Témata případových studií (tematické oblasti jsou níže v informacích k výběrovému řízení) navrhují čeští studenti ve spolupráci s jimi vybranou firmou. Účastí v programu se seznámíte s ekonomickým a kulturním prostředím USA, zlepšíte si své jazykové dovednosti, navážete nové kontakty, naučíte se komunikovat s firmami a další.

Na závěr kurzu studenti obdrží certifikát o účasti.

Časový harmonogram kurzu:

7. listopadu 2016 (16.00 v UL409) - Informační seminář pro zájemce o kurz organizovaný absolventy kurzu z předchozího roku. Zájemci o kurz zde mají možnost osobně prodiskutovat všechny nejasnosti a shlédnout prezentace studentů z předchozího roku pro lepší představu o koncepci jejich vypracování.


28. listopadu 2016 - Uzávěrka přihlášek. Přihlášky se zasílají v elektronické podobě – Maryně Charlamové z oddělení Zahraniční vztahy, mcharlam@rek.zcu.cz a na jpreis@fek.zcu.cz.


8. prosince 2016 – Výběrové řízení od 9.00 hod (podrobnější informace budou zaslány přihlášeným studentům), na jehož základě bude vybráno max. 10 studentů, kteří se projektu zúčastní. Při výběru studentů se přihlíží k návrhu případové studie, studijním výsledkům, jazykovým znalostem, komunikačním schopnostem, schopnosti týmové práce a možnostem vzhledem k časové náročnosti programu.
prosinec 2016 - březen 2017 - Zahájení práce na případových studiích. Studenti obou univerzit naváží vzájemný kontakt, rozdělí se do skupin podle témat zpracovávaných studií a začnou shromažďovat materiály pro jejich vypracování. Práce bude probíhat ve smíšených skupinkách po 2-3 studentech (1 Čech a 1-2 Američané). Studenti kontaktují firmy, ve kterých budou studie zpracovávat. Obvykle se jedná o firmy, které jim témata zadaly nebo s nimi na studiích budou úzce spolupracovat.


10. - 19. března 2017 - Studijní pobyt amerických studentů na Západočeské univerzitě v Plzni. Zahájení zpracovávání případových studiích. Studenti budou společně pracovat na svém projektu a navštěvovat firmy, které jim projekt zadaly nebo které s nimi na jeho zpracování spolupracují. Součástí programu budou přednášky českých a amerických profesorů, prezentace pozvaných firem, exkurze do významných podniků a doprovodný kulturní program zaměřený na poznání historie a kultury ČR.


březen - duben 2017 - Studenti stále pracují na svých studiích a dohledávají informace nutné k jejich dokončení.


21. - 30. dubna 2017- Studijní pobyt českých studentů na Marquette University. Program pobytu českých studentů bude podobný tomu v Plzni, tzn. účast na přednáškách, prezentace specialistů z praxe, návštěva významných podniků a doprovodný kulturní program. Během pobytu budou studenti společně pokračovat v práci na svých studiích, navštíví místní firmy, které s nimi na tomto projektu budou spolupracovat a v závěru se uskuteční prezentace dosažených výsledků před ostatními studenty zapojenými v projektu a odbornými garanty obou univerzit.


květen 2017 - Oficiální ukončení projektu. Studenti odevzdají zpracované studie a obdrží od mateřské univerzity uznaný počet kreditů a účastnický certifikát. Účastníci tohoto kurzu připraví informační seminář pro zájemce o kurz v následujícím roce.
Předpokládá se, že se studentovi uhradí celá výše letenky do USA. V souvislosti s touto úhradou podepisuje student smlouvu se ZČU. Nebude-li tento předpoklad splněn, povinnost smlouvy se ruší. Student musí počítat se spolufinancováním pobytu z vlastních zdrojů - především oblast pojištění a další. Studijní pobyt v USA je studentovi částečně hrazen americkou stranou (částečně místní doprava a strava).


Letošní rámcové téma pro projekty: Branding Phenomenon & Globalized World

Podmínky účasti v kurzu:
věk nad 21 let před odletem do USA, dobrá znalost angličtiny, dobré studijní výsledky, rámcová představa o projektu a zajištění podniku, ve kterém bude tento projekt realizován, uchazeč by měl být studentem FEK, minimálně 3. ročník bakalářského studia a výše (magisterské, doktorské studium).

Přihláška:
Do 28. listopadu 2016 je nutné odevzdat následující podklady (elektronicky kontaktním osobám – Maryna Charlamova a Jiří Preis):

Přihláška
Strukturovaný životopis (v angličtině),
Motivační dopis; vysvětlení, proč se programu chcete zúčastnit a co od něj očekáváte (v angličtině),
Stručný návrh případové studie z vybrané oblasti (v angličtině).


Koordinátoři:

Organizační koordinátor:
Bc. Maryna Charlamova, Zahraniční vztahy, mcharlam@rek.zcu.cz

Odborní koordinátoři:
Ing. Michal Mičík, FEK - UK 518, tel. 377 633 306, email: micikm@kmo.zcu.cz

RNDr. Jiří Preis, Ph.D., FEK – UK525, tel. 377 633 067, e-mail: jpreis@kge.zcu.cz

Můžete se podívat na blog věnovaný tomuto kurzu (informace a fotky z minulých ročníků)
www.uwb-mu.blogspot.com

Kompletní sborník ke stažení.

Patička