Přejít k obsahu

Výměnný program BE&ST - BE and STudy Abroad

Výměnný program BE&ST umožňuje semestrální studijní pobyt na vybraných partnerských univerzitách, na jehož podporu získají vybraní studenti speciální finanční příspěvek.

Na ZS akademického roku 2020/2021 byly do programu zařazeny dvě instituce:

Millikin University, Decatur, IL, USA (až 3 studenti) - celkové náklady na semestr ca 8 000 USD (poplatky, strava, ubytování, pojištění)

Southern Utah University, Cedar City, UT, USA (až 2 studenti) - celkové náklady na semestr ca 8 000 USD (poplatky, strava, ubytování, pojištění)

PODMÍNKY programu:

 • Výjezd je možný pouze v zimním semestru.
 • Vyjíždět mohou studenti bakalářských studijních programů prezenční i kombinované formy studia.
 • Hlásit se mohou studenti všech devíti fakult ZČU.
 • Výjezd je podmíněný schválením fakultou, tj. fakultním koordinátorem. Seznam fakultních koordinátorů je stejný jako u Erasmus+ a INTER, tj. freemovers.
 • Studenti musí prokázat úroveň anglického jazyka min. B2 (SERR).
 • Studijní pobyt nesmí být spolufinancován z dalších zdrojů International Office (především program INTER, tj. freemovers).

Výše FINANČNÍHO PŘISPĚVKU - grantu:

Každý vybraný student obdrží grant 200 000 Kč / semestr, který bude vyplacen ve dvou vlnách - 75 % po podepsání Účastnické smlouvy před výjezdem na studijní pobyt a 25% po záslání Certificate of Arrival, jenž potvrdí po příjezdu přijímající instituce.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

Proběhne dvoukolově.

1. kolo - odevzdání požadovaných dokumentů přes Portál - v Moje studium -) ECTS výjezdy -) Nabídka výjezdů -) Millikin University nebo Southern Utah University:

 • Vyplněná přihláška včetně schválení fakultním koordinátorem
 • Strukturovaný životopis v anglickém jazyce
 • Motivační dopis v anglickém jazyce
 • Výpis dosavadních studijních výsledků v anglickém jazyce (vydává studijní oddělení; označeno jako "Portfolio" v Portál ZČU)

2. kolo - ústní pohovor:

 • Prokázání dostatečné znalosti anglického jazyka a motivace k výjezdu a účasti v programu

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Uzávěrka přihlášek je 29. 2. 2020.

Ústní pohovory proběhnou na začátku března 2020. Uchazeči obdrží pozvánku s přesným termínem emailem.

Co se děje PO VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ?

Vybraní studenti jsou nominováni na přijímající instituci, kterou jsou následně vyzváni k vyplnění Application Form. Před výjezdem na studijní pobyt jsou vyzváni k podpisu Účastnické smlouvy v IO.

Každý student si před výjezdem sestaví a odevzdá v IO:

Každý student po návratu z výjezdu odevzdá v IO:

KOORDINÁTOR v International Office (IO):

Bc. Maryna Charlamova - kancelář UI 112

Patička