Přejít k obsahu

Společný semestrální kurz mezi FEK ZČU a Marquette University, USA

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Ekonomická a Marquette University, College of Business Administration, Milwaukee, USA pořádají každoročně společný semestrální kurz.
Náplní kurzu je spolupráce českých (studenti FEK) a amerických studentů při řešení případových studií z praxe podnikatelských subjektů a srovnání problematiky v ČR a v USA. Studenti pracují ve smíšených týmech, přičemž každý tým řeší jiný ekonomický problém. Témata případových studií (tematické oblasti jsou níže v informacích k výběrovému řízení) navrhují čeští studenti ve spolupráci s jimi vybranou firmou. Účastí v programu se seznámíte s ekonomickým a kulturním prostředím USA, zlepšíte si své jazykové dovednosti, navážete nové kontakty, naučíte se komunikovat s firmami a další.

Na závěr kurzu studenti obdrží certifikát o účasti.

Časový harmonogram kurzu:

9. listopadu 2017 (16:00 v UL412) - Informační seminář.
29. listopadu 2017 - Uzávěrka přihlášek.
8. prosince 2017 – Výběrové řízení.
prosinec 2017 - březen 2017 - Zahájení práce.
9. - 18. března 2017 - Studijní pobyt amerických studentů na Západočeské univerzitě v Plzni.
březen - duben 2018 Studenti stále pracují na svých studiích a dohledávají informace nutné k jejich dokončení.
13. - 22. dubna 2018 - Studijní pobyt českých studentů na Marquette University.
květen 2018 - Oficiální ukončení projektu.


Letošní rámcové téma pro projekty: Firm in the modern business environment: trends, challenges, responses.

Podmínky účasti v kurzu:
věk nad 21 let před odletem do USA, dobrá znalost angličtiny, dobré studijní výsledky, rámcová představa o projektu a zajištění podniku, ve kterém bude tento projekt realizován, uchazeč by měl být studentem FEK, minimálně 3. ročník bakalářského studia a výše (magisterské, doktorské studium).

Přihláška:
Do 29. listopadu 2017 je nutné odevzdat následující podklady (elektronicky kontaktním osobám – Maryna Charlamova a Michal Mičík):

  • Přihláška,
  • Strukturovaný životopis (v angličtině),
  • Motivační dopis; vysvětlení, proč se programu chcete zúčastnit a co od něj očekáváte (v angličtině),
  • Stručný návrh případové studie z vybrané oblasti (v angličtině).


Koordinátoři:

Organizační koordinátor:
Bc. Maryna Charlamova, Zahraniční vztahy, email: mcharlam@rek.zcu.cz

Odborní koordinátoři:
Ing. Michal Mičík, FEK - UK 518, tel. 377 633 306, email: micikm@kmo.zcu.cz

doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D., FEK – UK425, tel. 377 633 117, e-mail: gangur@kem.zcu.cz

Můžete se podívat na blog věnovaný tomuto kurzu (informace a fotky z minulých ročníků)

Kompletní sborník ke stažení.

Patička