Přejít k obsahu

Učitelské mobility Erasmus+

Možnosti přednáškových pobytů na zahraniční univerzitě
Na základě uzavřené meziinstitucionální dohody (seznam zde) dohody s partnerskou univerzitou mají vybraní učitelé (vybráni na základě výběrového řízení fakulty) uvedení v zápisu z výběrového řízení možnost vyjíždět na krátkodobé přednáškové pobyty na své partnerské univerzity.
Podmínkou výjezdu je odučit minimálně 8 hodin týdně a přivézt potvrzení o počtu pracovních dnů, odpřednášených hodinách a závěrečnou zprávu.


Před odjezdem:


Vyplní formulář Příkaz k zahraniční pracovní cestě (viz formuláře) a formulář Mobility agreement for teaching (viz formuláře) - oba dva řádně vyplněné dokumenty se všemi podpisy odevzdáte na ZV, UI 112, mobility agreement i skenem.

 

Příkaz k zahraniční pracovní cestě - podepisuje vyjíždějící učitel, vedoucí pracoviště a správce rozpočtu - Mgr. Ovsjanniková. Originál dokumentu zpracuje p. Ing. Tolarová z ekonomického odboru – linka 1133

 

Mobility agreement for teaching - podepisuje fakultní koordinátor dané fakulty na ZČU a zároveň zahraniční univerzita (podpis si před výjezdem zajišťuje vyjíždějící učitel). Originál dokumentu si ponechá Mgr. Ovsjanniková. Tento formulář je nutné odevzdat před odjezdem na zahraniční instituci!

 

Po odevzdání uvedených dokumentů můžete zažádat o vyplacení zálohy na zahraniční pracovní cestu p. Tolarovou z EO rektorátu.

 

Po návratu:

Do 30 kalendářních dnů odevzdá:

 

Vyúčtování zahraniční pracovní cesty(viz formuláře):
Vyúčtování provádí p. Tolarová (UR 223, linka 1133). 
Od ak. roku 2012/13 je účtován Erasmus výukový pobyt jako klasická pracovní cesta, tzn. pomocí formuláře vyúčtování prac. cesty. Do 10 dní po návratu doložíte vyúčtování a  doklady za cestovní naklady a pobytové náklady.(napr. letenku, fakturu za hotel.

Potvrzení počtu pracovních dnů a počtu odučených hodin (Confirmation of Erasmus Teaching Period) (viz formuláře):

Toto potvrzení odevzdá v UI 112, (J. Ovsjanniková)

A vyplní:

Závěrečnou zprávu – EU Survey, link přijde automaticky na email.


Uzavírání nových meziinstitucionální smluv:
Vzhledem tomu, že počet těchto dohod na ZČU je enormní, doporučujeme zvážit případný zájem o další spolupráce. Rády bychom, aby kvalita převyšovala kvantitu, proto smlouvy, jejichž další fungování nemá budoucnost, doporučujeme zrušit nebo nahradit kvalitnější spoluprací.

 

 

 

 

 

 

 


ERASMUS  INSTITUTIONAL  CODES

Na této stránce lze zjistit adresy, Erasmus kódy a případně další informace o institucích, které získali ECHE - http://ec.europa.eu/

Patička